Danijela Stanoevski

Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, Cloud & Systems Consultant

Ime: Danijela Stanoevski

Profil: Linux System Engineer

Mail: it@danijelastanoevski.rs

Telefon: (381) 62 825 888 0

Veštine:

HTML, CSS
Javascript
JQuery
Bootstrap
Proceduralni PHP
OOP - Java (spring framework)
SQL, Mysql, PostgreSQL
Linux Administracija
Windows Administracija
Konfiguracija mrežnih uređaja
Git administration
Load balancing concepts-HaProxy
Caching layer- Varnish
Puppet Language Basics
IBM/HCL Enterprise Solutions
eCommerce/cloud platform - Magento
Education summary

Visoka ICT škola
Završila strukovne studije prvog stepena na studijskom programu internet tehnologije. Osposobljena za obavljanje poslova u oblastima: računarske mreže, sistem administracije, baze podataka, i web programiranja. Pohađala sam i CISCO akademiju kako bih stekla konkretna praktična znanja iz računarskih mreža i bila stručna u toj oblasti.

Predmeti i teme tokom školovanja:
- Mrežni protokoli, odnosno pravila za komuniciranje u računarskim mrežama
- Mrežni uređaji i mrežni operatvni sistemi
- Planiranje i projektovanje računarskih mreža
- Bezbednost računarskih mreža

- Administriranje u računarskim mrežama sa serverskim operativim sistemimima na Linux-u i Windows-u

Tokom školovanja radila u realnim uslovima: povezivanje računarske mreže, konfigurisanje mrežnih uređaja(L2, L3 svičevi i ruteri) u nameri za postizanje optimalnog rada mreže.
Osposobljena za projektovanje lokalnih računarskih mreža u skladu sa konkretnim zahtevima.

- Na predmetima iz oblasti softverskog inženjerstva koristila metode i alate koji se koriste za web programiranje statičkih i dinamičkih web sajtova, dizajn i SEO optimizacija stranica
- Projektovanje i implementacija baza podataka: SQL server, Oracle, MySQL, MS Access, administriranje baza podataka
- Osnovni principi objektno orijentisanog programiranja, i primena istih u programskom jeziku Java, jedan deo klasa iz Javinih biblioteka.

Veštine

Profesionalne IT veštine koje posedujem:

Web Dizajn

Kodovanje i dizajniranje statičkih web strana. Znanje iz HTML4, HTML5, CSS2, CSS3, FTP, HTTP; Kreiranje i korišćenje XML tehnologija u informacionim sistemima.

Web programiranje

HTML, CSS, JavaScript, jQuery, XML, XSL i Ajax. Implementacije skript kodova JavaScript, jQuery biblioteke, modifikacija i optimizacija statičkih strana.

Linux administracija

Ubuntu, Debian, CentOS, FreeBSD, RedHat. LAMP/LEMP stack, NFS, storage, KVM, VPN, backup DHCP, firewall, DNS, bash, cloud, postfix, webmin, system logs, redis, clustering...

Custom cloud rešenja

DNS (bind), HaProxy (Carp), Varnish, Automatizacija/Upravljanje konfiguracijom pomoću Puppet alata, aplikacioni sloj sa web serverima, bazama, raznim softverima.

Mrežna administracija

Iskustvo sa mrežnom opremom: Cisco ruteri(2620, 2621, 2811),svičevi(2950, 2960) i Juniper ruteri (mx80, mx204), Mikrotik - održavanje i konfiguracija mreže.

Monitoring

Nagios,Cacti,Munin,Icinga. Nadgledanje servisa(PING,DNS,HTTP,SSH),sistemskih resursa(CPU,RAM,HDD-a,TEMP),stanje mrežnih INT,warning logove...

15

Završenih radova

4

Godine iskustva

60

Meseci učenja

6

Sertifikati i nagrade

Portfolio

-Moji projekti tokom školovanja-