Ja sam Danijela Stanoevski

Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, Linux System Engineer

Ime: Danijela Stanoevski

Profil: Linux System Engineer

Mail: it@danijelastanoevski.rs

Telefon: (381) xx xxx xxx x

Veštine:

HTML, CSS 85%
Javascript 75%
JQuery 65%
Bootstrap 55%
Proceduralni PHP 70%
OOP - Java (spring framework) 60%
SQL, Mysql, PostgreSQL 80%
Linux Administracija 90%
Windows Administracija 85%
Konfiguracija mrežnih uređaja 90%
Basic Git commands 75%
Load balancing concepts-HaProxy 60%
Caching layer- Varnish 40%
Puppet Language Basics 50%
O meni

Zdravo! Hvala na poseti! :)
Ja sam diplomirani strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva. Završila sam državne strukovne studije prvog stepena na studijskom programu internet tehnologije. Osposobljena sam za obavljanje poslova u oblastima: računarske mreže, sistem administracije, baze podataka, i web programiranja. Pohađala sam i CISCO akademiju kako bih stekla konkretna praktična znanja iz računarskih mreža i bila stručna u toj oblasti.

Predmeti i teme koje sam izučavala tokom školovanja:
- Mrežni protokoli, odnosno pravila za komuniciranje u računarskim mrežama
- Mrežni uređaji i mrežni operatvni sistemi
- Planiranje i projektovanje računarskih mreža
- Bezbednost računarskih mreža

- Administriranje u računarskim mrežama sa serverskim operativim sistemimima na Linux-u i Windows-u

Tokom školovanja radila sam u realnim uslovima: povezivanje računarske mreže, konfigurisanje mrežnih uređaja(L2, L3 svičevi i ruteri) kako bih postigla optimalan rad mreže i proveravanje i verifikovanje rezultata.
Osposobljena sam za projektovanje lokalnih računarskih mreža u skladu sa konkretnim zahtevima.

- Na predmetima iz oblasti softverskog inženjerstva učila sam metode i alate koji se koriste za web programiranje statičkih i dinamičkih web sajtova, dizajn i SEO optimizacija stranica
- Projektovanje i implementacija baza podataka: SQL server, Oracle, MySQL, MS Access, administriranje baza podataka
- Osnovni principi objektno orijentisanog programiranja, i primena istih u programskom jeziku Java, jedan deo klasa iz Javinih biblioteka.

Veštine

Profesionalne IT veštine koje posedujem:

Web Dizajn

Kodovanje i dizajniranje statičkih web strana. Znanje iz HTML4, HTML5, CSS2, CSS3, FTP, HTTP; Kreiranje i korišćenje XML tehnologija u informacionim sistemima.

Web programiranje

HTML, CSS, JavaScript, jQuery, XML, XSL i Ajax. Implementacije skript kodova JavaScript, jQuery biblioteke, modifikacija i optimizacija statičkih strana.

Linux administracija

Ubuntu, Debian, CentOS, FreeBSD. LAMP/LEMP stack, NFS, storage, KVM, VPN, backup DHCP, firewall, DNS, bash, cloud, postfix, webmin, system logs, redis, clustering...

Custom cloud rešenja

DNS (bind), HaProxy (Carp), Varnish, Automatizacija/Upravljanje konfiguracijom pomoću Puppet alata, aplikacioni sloj sa web serverima, bazama, raznim softverima.

Mrežna administracija

Iskustvo sa mrežnom opremom: Cisco ruteri(2620, 2621, 2811),svičevi(2950, 2960) i Juniper ruteri (mx80, mx204), Mikrotik - održavanje i konfiguracija mreže.

Monitoring

Nagios,Cacti,Munin,Icinga. Nadgledanje servisa(PING,DNS,HTTP,SSH),sistemskih resursa(CPU,RAM,HDD-a,TEMP),stanje mrežnih INT,warning logove...

15

Završenih radova

3

Godine iskustva

60

Meseci učenja

6

Sertifikati i nagrade

Portfolio

-Moji projekti tokom školovanja-